Krigsseilerregisteret lansert 19.januar

Arbeidet med å samle inn historiene til norske krigsseilere som deltok under andre verdenskrig har pågått i lang tid. I samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening/sjohistorie.no, var det Samlerhuset som i 2014 tok initiativet til et komplett, digitalt register. Nå er krigsseilerregisteret gjort tilgjengelig for allmennheten, og folket kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere.

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt register for alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945.I et tett samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet, Lillesand sjømannsforening/sjohistorie.no og Samlerhuset ble det norske folk invitert til dugnad i 2014 med oppfordring til å dele sine historier. Samlerhuset garanterte 1,5 millioner kroner til oppstart av arbeidet.

19. januar ble det digitale registeret endelig tilgjengeilg på www.krigsseilerregisteret.no. Ved lanseringen inneholdt registeret ca. 6.000 navn, men målet er at så mange som mulig av de over 30.000 norske krigsseilerne skal inn. Markeringen av offentliggjøringen foregikk på Oslo Sjømannsforening, der blant annet Jon Michelet, representanter fra stortinget, norsk rederinæring og krigsseilere var tilstede.

? Dagen i dag er en stor merkedag for både krigsseilerne og deres etterkommere, så vel som alle som er interessert i denne viktige delen av historien da verden var i krig. Krigsseilerne var trolig de nordmenn som hadde størst påvirkning på de alliertes seier over Hitler. Opprettelsen av dette registeret er langt på overtid, og burde vært startet for lenge siden. Vi skal likevel gjøre alt vi kan for å få det så komplett som mulig, uttalte administrerende direktør i Samlerhuset, Ole Bjørn Fausa.
En skamplett i Norges historie

Uretten de norske krigsseilerne og deres familier opplevde etter andre verdenskrig var enorm. Mangelen på heder og ære har i ettertid blitt omtalt som en av de store skamplettene i Norges historie. Man vet at over 30.000 nordmenn deltok til sjøs. Dersom man tar med alle krigsseilerne som seilte i nasjonalt og internasjonalt farvann kan antallet fort stige opp til 40.000 i perioden 1940-45, hvorav rundt 3.800 omkom i tjeneste. De fleste krigsseilerne er nå døde, og mange av deres historier kan dermed gå tapt. Over 70 år senere, og alt for lang tid etter, finner nå et oppgjør med historien sted.

Store mengder norske samlere har via Samlerhuset mobilisert for å bidra med å samle inn historier om krigsseilere gjennom en landsdekkende kampanje i sosiale medier. Arbeidet med å registrere disse historiene i det endelige registeret er i gang, men vi må belage oss på at det tar tid. I tett samarbeid med Lillesand Sjømannsforening jobbes det med dokumentasjonen i registeret, som skal være så objektiv og korrekt som mulig. På denne måten kan dette danne grunnlag for forskning og formidling av krigshistorien i all fremtid. -Det er gledelig å se at vårt opprinnelige initiativ nå har nådd helt opp til regjeringen, og at en fremtidig drift og ivaretakelse av Krigsseilerregisteret er sikret, sa administrerende direktør i Samlerhuset, Ole Bjørn Fausa til de over 200 fremmøte gjestene i lokalene til Oslo sjømannsforening.


Om Krigsseilerregisteret:
Historie om krigsseilerne samlet i en database, digitalt tilgjengelig for alle. Mulighet for å søke opp hver enkelt krigsseiler. Hver seiler vil få sin egen hjemmeside i registeret, og det vil være mulig å innhente informasjon om seilernes omfattende historie, alt fra hvor vedkommende seilte til hvilke utmerkelser som er tildelt. Registeret skal inneholde oversikt over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945. Det inkluderer perioden 1939-1940 når Norge var nøytralt gjennom utenlandsflåten Nortraship, og hjemmeflåten under okkupasjonen 1940-1945. Etter hvert skal nordmenn i norsk og alliert marine, samt de som seilte for allierte og nøytrale handelsskip, inkluderes. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og hjemmeflåten registreres.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Samlerhuset

Samlerhuset

22, Oppegård

Samlerhuset er Nordens største forhandler av mynt, medaljer, frimerker og andre samleobjekter. Samlerhuset ble etablert i 1994 og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Formålet til Samlerhuset er å tilby det brede lag av samlere enkel tilgang på samlerobjekter, varige objekter som forteller viktige historier. Samlerhusets samlerobjekter presenteres i skrin, hvor det medfølger ektehetsgarantier, historisk dokumentasjon og informasjonshefter som forteller om samlerobjektet. Samlerhuset ønsker å tilby sine kunder en utvidet service, både i forhold til kundeoppfølging og tradisjonell service, men også i forhold til hvordan samlerobjektet presenteres og omtales.

Kategorier

Arkiv

hits