Tale ved avdukingen av Max Manus-statuen 7. juni 2011

av Svend Aavitsland, administrerende direktør i Samlerhuset

Hvorfor er minnesmerkene over den innsatsen som Max Manus og hans kampfeller gjorde så viktig?

Jeg tror måten vi hedrer våre virkelige helter på - og holder minnet om deres innsats levende - sier mye om det samfunnet vi lever i. For hvis vi som samfunn skal be våre kvinner og menn om å gjøre ekstreme offer - i de mest krevende av situasjoner - da skal vi også være tydelige og synlige i vår anerkjennelse av deres innsats.

Men kanskje er det aller viktigste - at vi gjennom det å bevare minnet om våre helter - også bevarer vårt felles minne om krigen. Det er et felles minne som ikke må få dø - ganske enkelt fordi vi aldri vil tilbake til et Norge underlagt et okkupasjonsregime.

Det er for oss som har vokst opp i fred - vanskelig å se for seg et okkupert Norge i krig. Det er også en kjensgjerning at de blir færre som kan gi oss direkte og levende øyevitneskildringer til krigen. Likevel er den krigen som Max Manus kjempet skremmende nær oss i tid. Det demokratiet vi tar for gitt i Norge i dag - er det ikke lenge siden noen måtte kjempe på liv og død for. Nettopp derfor skal vi være aktive i vår søken om å minnes krigen.

Vi fra Samlerhuset står her i dag bare som en uviktig muliggjører av et viktig monument. Men vi representerer tusenvis av nordmenn, som bruker samling aktivt til å holde minnet om 2 verdenskrig levende. Det gjør de ? ved å samle på symbolske objekter som formidler ? og gjenforteller - beretningen om de mest avgjørende år i vår moderne historie. De bidrar til at disse historiene holdes levende og kan deles med andre, både unge og gamle.

Jeg vil gjerne rette en stor takk til de tusenvis av samlere som har gitt sitt direkte bidrag til å finansiere Max Manus statuen. De har sendt et tydelig budskap om at denne statuen ønskes velkommen av et folk som ikke har glemt Max Manus og hans innsats.

Selv om arenaen for hans heltemot var rett bak oss her i Oslo, er arven etter Max Manus fullstendig hevet over geografi og lokal tilhørighet. Max Manus er en nasjonal helt og et nasjonalt symbol. Hans innsats og offer var for landet Norge ? slik det var ? og slik det skulle bli. Derfor ville denne statuen blitt ønsket velkommen på et hvert torg og enhver plass i dette land. Men her står han rett ? og her står han godt.

Jeg vil gjerne også få rette en stor takk til de som har gjort denne verdige plassering mulig; Akershus Kommandantskap og forsvarsledelsen,  og for velvillig hjelp fra, Oslo Kommune, Oslo Havn, og en spesiell takk til kunstner Per Ung, og initiativtager, og alle dere andre som har bidratt til å gi arrangementet en verdig ramme.

Og selv om ordene kanskje blir store ved en anledning som denne, har vi et enkelt håp for denne plassen: At så mange mennesker som mulig kommer hit for å holde historien om Max Manus og hans mot levende. For våre barn, for oss selv, for fremtiden.

Takk for at dere kom!


Svend Aavitsland, administrerende direktør ved Samlerhuset


Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Samlerhuset

Samlerhuset

17, Oppegård

Samlerhuset er Nordens største forhandler av mynt, medaljer, frimerker og andre samleobjekter. Samlerhuset ble etablert i 1994 og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Formålet til Samlerhuset er å tilby det brede lag av samlere enkel tilgang på samlerobjekter, varige objekter som forteller viktige historier. Samlerhusets samlerobjekter presenteres i skrin, hvor det medfølger ektehetsgarantier, historisk dokumentasjon og informasjonshefter som forteller om samlerobjektet. Samlerhuset ønsker å tilby sine kunder en utvidet service, både i forhold til kundeoppfølging og tradisjonell service, men også i forhold til hvordan samlerobjektet presenteres og omtales.

Kategorier

Arkiv

hits