Symboler fra vikingtiden på Haakon VIIs mynter

Harald Hardråde omtales ofte som den siste viking. Han deltok i slaget ved Stiklestad i 1030 der Olav den Hellige ble drept og ble selv drept i slaget ved Stamford Bridge i nord-øst England i 1066. Kong Harald førte Norge inn i middelalderen og etablerte det første nasjonale myntvesen her til lands. Det er kong Haralds myntvesen dagens moderne pengevesen. Hovedmotivet på Harald Hardrådes mynter var en trikvetra.  

Da Norge ble selvstendig og fikk ny konge i 1905, så man tilbake på gamle symboler da man skulle utforme de nye myntene. Et gjennomgangstema på Haakon VIIs mynter er bruk av symboler og motiver hentet fra den norske mynthistorien i vikingtid og middelalder. Harald Hardrådes trikvetra var et av symbolene man hentet frem på Haakon VIIs nye kobbermynter, og senere også kobbernikkelmynter.  


Harald Hardråde (1047-1066) etablerte et nasjonalt myntvesen Hovedmotivet på myntene var en trikvetra. Dette symbolet ble tatt opp igjen på Haakon VIIs kobbermynter, og senere også kobbernikkelmynter.
 

På kulturhistorisk museum avdeling myntkabinettets hjemmesider, er trikvetra-symbolet forklart på følgende måte:
Numismatikere og andre forskere har tolket trikvetra-motivet svært forskjellig i nordisk sammenheng:
Den gordiske knute.
Hrungnirs hjerte. I norrøn mytelogi hadde kjempen Hrungnir, som til slutt ble drept av Tor, et hjerte av sten med tre spisser.
Tre sammenstilte skjold, en talende type som på de tidligste danske trikvetra-myntene skulle presentere Knut den mektige som medlem av den kongelige Skjoldung-familien.
Treenighetssymbol .
I dag er det vanlig å se trikvetra-symbolet som et motiv med en viss magisk-religiøs betydning.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Samlerhuset

Samlerhuset

17, Oppegård

Samlerhuset er Nordens største forhandler av mynt, medaljer, frimerker og andre samleobjekter. Samlerhuset ble etablert i 1994 og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Formålet til Samlerhuset er å tilby det brede lag av samlere enkel tilgang på samlerobjekter, varige objekter som forteller viktige historier. Samlerhusets samlerobjekter presenteres i skrin, hvor det medfølger ektehetsgarantier, historisk dokumentasjon og informasjonshefter som forteller om samlerobjektet. Samlerhuset ønsker å tilby sine kunder en utvidet service, både i forhold til kundeoppfølging og tradisjonell service, men også i forhold til hvordan samlerobjektet presenteres og omtales.

Kategorier

Arkiv

hits