Hvorfor hadde Norges Bank så mye gull?

Hele Norges Banks gullbeholdning ble smuglet ut av Oslo foran nesen på tyske invasjonsstyrker 9. april 1940. 26 lastebiler fraktet hele Norges gullreserver nordover og etter hvert ut av landet.

Men hvorfor hadde Norges Bank så mye gull?

Kort fortalt hadde Norges Bank så mye gull i sine hvelv fordi da man gikk inn i Den skandinaviske myntunionen i 1874/75, gikk man samtidig over til gullstandard. Overgangen til gullstandard betydde at man måtte ha en viss mengde gull i forhold til mengden pengesedler som var i omløp. I Norge måtte man ha 40 % av pengesedlenes verdi i gull. Alle som hadde pengesedler utgitt av Norges Bank kunne henvende seg til banken og få vekslet inn sedlene i gull.

Etter hvert som industrialieringen bredte om seg og Norge ble et moderne land sørget inflasjon for at pengemengden i omløp stadig økte. Med den første verdenskrig ble finansene i Europa forandret for godt. Det var ikke lenger mulig å opprettholde gullstandarden. På 1920-tallet ga man derfor opp. Norges Bank beholdt likevel gullbeholdingen sin. 


Gullmynter fra Gulltransporten - da hele Norges Banks gullreserver ble reddet fra tyske invasjonsstyrker.

I 2004 solgte Norges Bank 33,5 tonn gull - resten av sine gullreserver. De beholdt imidlertid syv gullbarrer og noen mynter fra Gulltransporten til utstillingsformål. Banken har inngått en avtale med Kulturhistorisk museum om utstilling av disse myntene når et nytt museum står klart i Oslo. Det blir en spennende utstilling!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Samlerhuset

Samlerhuset

17, Oppegård

Samlerhuset er Nordens største forhandler av mynt, medaljer, frimerker og andre samleobjekter. Samlerhuset ble etablert i 1994 og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Formålet til Samlerhuset er å tilby det brede lag av samlere enkel tilgang på samlerobjekter, varige objekter som forteller viktige historier. Samlerhusets samlerobjekter presenteres i skrin, hvor det medfølger ektehetsgarantier, historisk dokumentasjon og informasjonshefter som forteller om samlerobjektet. Samlerhuset ønsker å tilby sine kunder en utvidet service, både i forhold til kundeoppfølging og tradisjonell service, men også i forhold til hvordan samlerobjektet presenteres og omtales.

Kategorier

Arkiv

hits